IT Services ELPC

אל תחכו לדקה ה-90

אל תחכו לדקה ה-90, התגרי הסייבר של עסקים

התקיפות הולכות ומתעצמות ותופעת תוכנות הכופר חיה ובועטת, רק לאחרונה נמצאה חברת הביטוח שירביט תחת התקיפות הולכות ומתעצמות ותופעת תוכנות הכופר חיה ובועטת, רק לאחרונה נמצאה חברת הביטוח שירביט תחת מתקפת כופרהמהגדולותשידעה ישראל שבה האקרים פרצו לשרתי החברה. הנזק הוא עצום והערכות מדברות על חשיפת מידע של עשרות אלפי מבוטחים. נראה כי האקרים ממשיכים לחגוג והם תמיד יהיו צעד אחד מלפנינו וכל ארגון גדול או קטן עלול להיות מותקף.שבה האקרים פרצו לשרתי החברה. הנזק הוא עצום והערכות מדברות על חשיפת מידע של עשרות אלפי מבוטחים. נראה כי האקרים ממשיכים לחגוג והם תמיד יהיו צעד אחד מלפנינו וכל ארגון גדול או קטן עלול להיות מותקף.
אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות