IT Services ELPC

בדיקת חדירות PT

אבטחת מידע היא נושא קריטי לכל ארגון, גדול כקטן. חדירות אבטחה עלולות לגרום לנזקים משמעותיים, כספיים וארגוניים כאחד. Penetration Test (PT), או בדיקת חדירה, הוא תהליך של בדיקה מתוכננת ומבוקרת של מערכת ממוחשבת, שנועדה לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות. PT מתבצע על ידי בודק חדירות, שהוא איש מקצוע בעל מומחיות באבטחת מידע, אשר משתמש באותן טכניקות וגישות שאותן משתמשים תוקפים אמיתיים.

מה זה Penetration Test ?

Penetration Test, או PT, הוא תהליך של בדיקה מתוכננת ומבוקרת של מערכת ממוחשבת, שנועדה לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות. PT מתבצע על ידי בודק חדירות, שהוא איש מקצוע בעל מומחיות באבטחת מידע, אשר משתמש באותן טכניקות וגישות שאותן משתמשים תוקפים אמיתיים.

סוגי PT

קיימים שני סוגים עיקריים של PT:

 • PT שחור: PT זה מתבצע ללא כל מידע מוקדם על המערכת הנבדקת.
 • PT אפור: PT זה מתבצע עם מידע מוגבל על המערכת הנבדקת.
 • PT לבן: PT זה מתבצע עם מידע מלא על המערכת הנבדקת.

למה צריך לבצע PT?

ישנן מספר סיבות מדוע חשוב לבצע PT:

 • להבטיח את אבטחת המערכת: PT יכול לעזור לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות, ולמנוע תקיפות אמיתיות.
 • לעמוד בדרישות רגולציה: מספר רגולציות מחייבות ארגונים לבצע PT באופן קבוע.
 • להפחית את הסיכון לפריצות: PT יכול לעזור לארגונים להפחית את הסיכון לפריצות, אשר עלולות לגרום לנזקים משמעותיים.

במה PT עוזר לארגונים?

PT יכול לעזור לארגונים במספר דרכים:

 • לשפר את מודעות האבטחה: PT יכול לעזור להעלות את המודעות לאבטחת מידע בארגון, ולסייע לעובדים לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות.
 • לשפר את התהליכים האבטחתיים: PT יכול לעזור לארגונים לשפר את התהליכים האבטחתיים שלהם, על ידי זיהוי נקודות תורפה בתהליכים אלו.
 • להפחית את עלויות הביטוח: PT יכול לעזור לארגונים להפחית את עלויות הביטוח, על ידי הפחתת הסיכון לפריצות.

PT לתשתית ארגונית

PT לתשתית ארגונית הוא תהליך של בדיקת האבטחה של התשתית הארגונית, כולל שרתים, רשתות, אחסון, ותוכנות. מטרת הבדיקה היא לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות בתשתית, ולמנוע תקיפות אמיתיות.

PT לאתר או אפליקציה

PT לאתר או אפליקציה הוא תהליך של בדיקת האבטחה של אתר או אפליקציה. מטרת הבדיקה היא לזהות חולשות אבטחה פוטנציאליות באתר או באפליקציה, ולמנוע תקיפות אמיתיות.

סיכום והמלצות

PT הוא תהליך חשוב שיכול לעזור לארגונים לשפר את האבטחה שלהם.

לצורך ביצוע PT מוצלח, חשוב להשתמש בשיטות וכלי בדיקה מתאימים. כמו כן, חשוב לבצע את הבדיקה על סביבת בדיקה שתשקף את הסביבה האמיתית שבה תופעל המערכת או היישום.

להלן מספר המלצות לביצוע PT מוצלח:

 • הגדירו את מטרות הבדיקה: לפני תחילת הבדיקה, חשוב להגדיר את מטרות הבדיקה. מטרות אלו יסייעו לכם לבחור את השיטות והכלים המתאימים לבדיקה.
 • הגדירו את הסביבה לבדיקה: חשוב להגדיר את הסביבה לבדיקה. הסביבה צריכה לשקף את הסביבה האמיתית שבה תופעל המערכת או היישום.
 • הגדירו את הקריטריונים לקבלה: חשוב להגדיר את הקריטריונים לקבלה. הקריטריונים יסייעו לכם לקבוע אם הבדיקה הייתה מוצלחת.
 • השתמשו בשיטות וכלי בדיקה מתאימים: חשוב להשתמש בשיטות וכלי בדיקה מתאימים.
5/5 - (1 vote)

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות