IT Services ELPC

גיבוי מרחוק

גיבוי מרחוק מהפכה בעולם הגיבוי

ממנכ"ל החברה, ועד בנו שמוריד שירים למחשבו האישי קיים ציבור שלם של אנשים,
המייצרים מידע לתוך המחשב שלהם. כולם כאחד חרדים לגורל המידע היקר שלהם, ובצדק.
עובדה ידועה היא שקיום של ארגון/בית עסק, כמעט מכל סוג היום, מחייב שימוש בשרתים/מחשבים.
שרת/מחשב הארגון אוגר בו מידע חשוב הנצבר לאורך זמן.
אובדן מידע זה עלול לגרום לנזק גדול ולמאמץ רב בניסיון לשחזרו.
רבים מדי הם המקרים, בהם אובדן נתוני מחשוב מקשה מאוד על גישור פערים,
והמשך קיומו של ארגון במצב זה נתון בסכנת קריסה.
לצערנו, הפסקות חשמל, נפילות מתח, וירוסים, אסונות ואף מעשי זדון וגניבה הם מקרים שבשגרה,
ובמצבים כאלו אנו מסתכנים באובדן קריטי של מידע חיוני.
מה עושים? מגבים ! איך? מרחוק ! גיבוי מרחוק הינה שיטת גיבוי חיצוני, אמינה מאוד ומדהימה ביעילותה,
לגיבוי נתוני מחשוב. רבים נוהגים לגבות על גבי דיסקים חיצוניים, קלטות, ספריית קלטות,
ואף נעזרים בשירותיהן היקרים של חברות, אשר כל תפקידן הוא להגיע לאתר החברה ולקחת
קלטות גיבוי למקום אחסון חיצוני ו'בטוח'. שירות ה-גיבוי מרחוק מספק מוצר המכיל את כל היתרונות של שיטות אלה, אך מוסיף נדבך חשוב של אמינות מערכת, פשטות וזמינות מיידית.

אז מה בעצם קורה כאשר אני מגבה מרחוק?

מדובר בתוכנת Client המותקנת על השרת/מחשב שמכיל מידע לגיבוי. תוכנה זו יוזמת באופן אוטומטי,
הנקבע מראש ע"י המשתמש, גישה אל שרת גיבוי מרוחק, ומעבירה אליו בצורה מוצפנת נתונים שבוצע בהם שינוי, מאז ביצוע הגיבוי האחרון.
שרת הגיבוי הינו שרת חדיש, בעל יתירות מידע (RAID5), אשר מבטיח את שרידות המידע בצורה הטובה ביותר.
שרת זה משוכפל באופן קבוע אל מול שרת נוסף, וכך מבטיח פעם נוספת את הגנת הנתונים המאוחסנים בו.
המידע עצמו עובר אל חוות השרתים כאשר הוא מקודד, כלומר גם טכנאי מטעמנו, או מטעם חוות השרתים,
אינו מסוגל לקרוא את המידע המצוי על השרת. זאת יוכל לעשות אך ורק בעל סיסמת ההצפנה – בעליו של המידע.
ובמה בעצם כרוך התהליך?

התהליך כרוך לרוב בביצוע איפיון מערכת וצורכי גיבוי, ולאחריהם התקנה של האפליקציה על שרתי החברה וקביעת תצורת גיבוי מתאימה. שירותי האיפיון וההתקנה ניתנים במסגרת השירות, ללא תשלום נוסף.
אז מה אתה צריך לעשות בעצם?

לא הרבה. להגיע למשרד בבוקר ולקבל אי מייל המבשר לך כי המידע גובה בהצלחה אתמול בערב.
מעבר ל-גיבוי מרחוק

אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות