IT Services ELPC

צמצום אירועי סייבר ממצלמות אבטחה

המסמך הבא נכתב ע"י משרד ראש הממשלה – מערך הסייבר הלאומי לטובת הציבור. מסמך מהווה המלצה לכלל הארגונים במשק הישראלי. ניתן להשתמש בו לטובת העלאת החוסן התחום הסייבר במשק באופן חופשי. מסמך זה נכתב עבור הציבור, הארגונים, יועצי אבטחה ומתח נמוך, מנהלי אבטחה, אנשי תשתיות ומיישמים. המסמך מציג המלצות לצמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה. ארגונים נדרשים לבצע תהליך הערכת סיכונים ויכולים לבנות תכנית הגנה מחמירה מהמלצות מסמך זה. 

ניתן להוריד את המסמך בקישור סייבר מצלמות 2018

אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות