השירות כולל:

 • ביצוע גיבוי אוטומטי לחלוטין, על בסיס יומי של פרוצדורת הגיבוי. ( המחשב /השרת חייב להיות דלוק) 
 • גיבוי נתונים לחוות השרתים של Partner במתקן ADGAR בראש העין.
 • הצפנת נתונים – הנתונים מועברים ויושבים במצב מוצפן על שרתי הגיבויים. ניתן לשחזר את הנתונים רק באמצעות סיסמה שנמצאת בידי הלקוח ( אף אחד אחר לא יכול לגשת אל הנתונים מלבדך)
 • שמירת גרסאות קבצים, לרבות קבצים שנמחקו – עד כ- עשר שנים אחורה.
 • Incremental Backup – בכל פעם מתבצע גיבוי רק לחלק בנתונים שבו נעשה שינוי. לכן, משך הזמן הממוצע לביצוע הגיבוי בכל יום, הוא קצר.
 • כמות העמדות המגובות אינה מוגבלת. ניתן להוסיף או להסיר עמדות למערכת הגיבוי בצורה פשוטה ומיידית, ללא תוספת תשלום.
 • התחברות לשרתי הגיבויים עם שם משתמש וסיסמא, דרך ממשק web, מאפשרת לנהל את מערכת הגיבוי ולבצע שיחזור קבצים מכל מקום בעולם בצורה מיידית ומאובטחת ( לשרתים שיושבים בישראל).
 • שיטת גיבוי המבטיחה את שרידותם של הנתונים במקרים של גניבה או התרחשות אסון באתר בית העסק !
 • כולל מודולים לגיבוי של שרתי Exchange,VM ו – MSSQL.
 • חבילת הגיבוי יתומחרו לפי קפיצות של 50GB (לדוגמא: לקוח שיש לו 220GB יתומחר כ 250GB)
 • מערכת הגיבוי שבשימוש Elpc Networks הינה המתקדמת והנפוצה ביותר הקיימת בשוק העולמי.
 • תמיכה מלאה בשחזור, בדיקות תקינות ע"י Elpc Networks .
 • ללקוחות שאינם בשירות שוטף, השירות לא כולל בדיקות שחזור מדגמיות.

תנאים:
 • השירות יותקן בתוך 2 ימי עסקים מרגע התשלום ע"י צוות התמיכה שלנו
 • ימי עבודה א' – ה' 08:00 – 17:00
 • השירות אינו כרוך בהתחייבות.
 • על הפסקת שירות יש להודיע 30 יום מראש בכתב.
 • השירות חודשי, והחיוב מתבצע מדי חודש ב-1 לחודש בהו"ק באשראי בלבד.
 • חברת אל.פי.סי פתרונות תקשורת וכן יצרני/משווקי/מפיצי המוצר/שירות המוזמן, אינם נושאים באחריות לכל נזק מסוג שהוא, לרבות נזק עקיף, תוצאי או לא ממוני שייגרם, אם ייגרם ללקוח הקשור במישרין או בעקיפין לתפקוד המוצר/שירות באתר הלקוח ו/או עקב מתן ו/או אי מתן ו/או סיום התקשרות השירות וכן לנזקים תוצאים העלולים להתרחש עקב שימוש במוצר/ שירות או התקנתו באתר הלקוח. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אל.פי.סי פתרונות תקשורת בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש במוצר/שירות אם מכל סיבה שהיא יקבע כי סעיף פטור זה הינו בטל, לא יעלה סכום הפיצוי שתשלם אל.פי.סי פתרונות תקשורת ללקוח עקב הנזק על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח לאל.פי.סי פתרונות תקשורת בששת החודשים הקודמים לנזק הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב במוצר/שירות ואופיו.
 • אל.פי.סי פתרונות תקשורת רשאית להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקת, תיקון, שדרוג ושיפור המערכות שהיא מפעילה ולא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אל.פי.סי פתרונות תקשורת בגין ביצוע האמור לעיל או תקלות שיתרחשו עקב ביצועים. בתיאום מראש עם הלקוח.
 • בעת יציאה מגבולות הנפח של חבילת הגיבוי מקורית אל.פי.סי פתרונות תקשורת שומרת לעצמה את הזכות לשנות חבילה  לחבילה המתאימה מבלי ליידע את הלקוח מראש ולחייבו בהתאם.
 • שמירת נתונית ברירת מחדל הינה 3 חודשים אחורה להלן Retention, במידה והלקוח ירצה להגדיל את טווח שמירת הנתונים עליו לציין זאת והמחיר יקבע בהתאם לדרישה.
 • על הצעה זו יחול הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לפי הסכם זה מסורה לבתי המשפט במחוזות תל אביב וחיפה בישראל, על פי בחירת אל.פי.סי פתרונות תקשורת.
 • קראתי בעיון את פירוט תנאי השירות ואני מסכים/מה להם.