IT Services ELPC

תשתית אחודה

בעבר היה נהוג להתקין תשתיות כבילה נפרדות למערכות הטלפוניה ולמערכות המחשוב, גישה זו מוגבלת בגמישות, בהוספת ציוד ובשינויים עתידיים.

כיום נהוג להשתמש בשיטת התשתית אחודה אשר אותה מערכת כבילה משמשת הן לתקשורת המחשוב והן לתקשורת הטלפון, כמו כן תשתית זו יכולה לשמש גם מערכות תקשורת נוספות במתח נמוך כמו מצלמות, מערכות בקרה, IPTV ועוד.

בשיטת ה-תשתית אחודה משתמשים בכבלי רשת וחיבור שקעי התקשורת למשתמשי הקצה יתבצע בצורה אחידה ע"י שקעי רשת (RJ-45) ויוכלו לשמש את כל מערכות תקשורת, הגדרת ייעוד השקע תתבצע לאחר ניתובו בארון ריכוז התקשורת.

בפרויקטים חדשים נהוג לפרוס תשתיות תקשורת אשר יכללו בין 4-6 שקעי תקשורת לכל משתמש תלוי בצרכי הארגון. גישה זו מאפשרת לכל משתמש שקעי תקשורת לחיבור לרשת המחשבים, טלפוניה וגם שקעים חופשיים לחיבור אביזרים נוספים כגון פקס, מצלמת IP, מדפסת רשת ועוד.

בארונות ריכוז התקשורת הגישה זהה וכל הכבילה תיוצג ע"י PATCH PANEL של שקעי רשת (RJ-45) כאשר אם נפרסו לכל משתמש קצה 4 נקודות תקשורת אז בארון ריכוז נקודות תקשורת אלו יחוברו ל 4 פנלים שונים.
לכל פנל יהיה יעוד שונה לפי צרכי הארגון (רשת מחשבים, מבואות מרכזיה וכו').
החיבור בין נקודות הקצה של השתמשים לבין הציוד הנמצא בארון תקשורת יבוצע ע"י מגשר רשת, מומלץ להשתמש בצבע מגשר שונה לכל מערכת כדי להקל על הזיהוי.

יתרונות תשתית אחודה:

תשתיות תקשורת מכבלי נחושת אחידה לכל התקשורת בארגון.
כל תשתיות התקשורת של הארגון מרוכזת במקום אחד.
מערכת תשתיות תקשורת אמינה ואיכותית ולעשרות שנים.
הכנת תשתיות תקשורת אוניברסליות שישמשו לצרכי הארגון.
תשתיות תקשורת שמתאימות לחיבור מערכות VOIP.
אפשרות לשינויים וגמישות בייעוד תשתיות תקשורת.
תשתיות תקשורת אשר יתנו מענה לחיבור ציוד קצה עתידי למשך עשרות שנים.
אפשרות לשינוי יעוד של נקודות קצה וגמישות מרבית בתשתיות התקשורת.
חסכון עלויות של הוספת תשתיות תקשורת בטווח ארוך.
תחזוקה נוחה בעלות נמוכה.

חסרונות תשתית אחודה:

התקנה ראשונית של תשתיות תקשורת יקרה מהאלטרנטיבה של כמה מערכות כבילה.
כבלי תקשורת בעלי נפח גדול שמצריכים הכנה מתאימה בתשתיות המבנה.

חברת Elpc Networks עוסקת במתן פתרונות תקשורת ומבצעת ייעוץ, תכנון והקמה של תשתית אחודה וסיבים אופטיים

אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות