IT Services ELPC

BCP תוכנית המשכיות עסקית

BCP (Business Continuity Plan) הוא תוכנית המשכיות עסקית, המגדירה את הצעדים שיש לנקוט כדי להבטיח את המשך פעילותו העסקית של הארגון במקרה של אירוע חירום. אירוע חירום יכול להיות כל דבר, החל מאירוע טבע, דרך תקלה טכנית, ועד לאירוע ביטחוני.

מי צריך תוכנית BCP?

כל ארגון, גדול כקטן, זקוק לתוכנית BCP. ארגונים קטנים וחברות סטארט-אפ עשויים לחשוב שאין להם צורך בתוכנית BCP, אך הם עלולים להיות המומים מהנזק המשמעותי שאירוע חירום עלול לגרום לעסק שלהם.

איך תוכנית BCP מסייע לארגונים?

תוכנית BCP מסייע לארגונים במספר דרכים:

 • היא מסייעת לארגון להישאר פעיל במהלך אירוע חירום.
 • היא מסייעת לארגון לצמצם את הנזק הכלכלי והתדמיתי שנגרם מאירוע חירום.
 • היא מסייעת לארגון להחזיר את הפעילות העסקית למצב רגיל במהירות האפשרית.

מתי נשתמש בתוכנית BCP?

תוכנית BCP ישמש בכל מקרה של אירוע חירום שעלול להשפיע על הפעילות העסקית של הארגון. אירועים אלה יכולים לכלול:

 • אירועי טבע, כגון שיטפונות, רעידות אדמה או שרפות.
 • תקלות טכניות, כגון תקלות בשרתים, רשתות או מערכות מחשוב אחרות.
 • אירועים ביטחוניים, כגון פיגועים, טרור או מלחמה.

הרכיבים של תוכנית BCP

תוכנית BCP בנויה ממספר רכיבים עיקריים:

 • הערכת סיכונים: הרכיב הראשון בתוכנית BCP הוא הערכת סיכונים, המגדירה את הסיכונים העיקריים שעלול הארגון להתמודד איתם.
 • תגובות: הרכיב השני בתוכנית BCP הוא תגובות, המגדיר את הצעדים שיש לנקוט כדי להגיב לאירוע חירום.
 • תיקום: הרכיב השלישי בתוכנית BCP הוא תיקום, המגדיר את הצעדים שיש לנקוט כדי לתקן את הנזק שנגרם לארגון כתוצאה מאירוע חירום.

כיצד לבנות תוכנית BCP?

בניית תוכנית BCP היא תהליך מורכב, הדורש מעורבות של גורמים רבים בארגון. תהליך בניית תוכנית BCP כולל מספר שלבים:

 1. הגדרת היעדים והמטרות של התוכנית: בשלב זה יש להגדיר את היעדים והמטרות של התוכנית, כגון המשך פעילות העסקית למשך פרק זמן מסוים, צמצום הנזק הכלכלי או התדמיתי שנגרם מאירוע חירום וכו'.
 2. הערכת סיכונים: בשלב זה יש לבצע הערכת סיכונים, המגדירה את הסיכונים העיקריים שעלול הארגון להתמודד איתם.
 3. פיתוח תגובות: בשלב זה יש לפתח תגובות, המגדירות את הצעדים שיש לנקוט כדי להגיב לאירוע חירום.
 4. בחינת התגובות: בשלב זה יש לבחון את התגובות, לוודא שהן יעילות ומספקות.
 5. אימוץ התוכנית: בשלב זה יש לאמץ את התוכנית, ולהבטיח שהיא מוכרת לעובדים בארגון.

סיכום

תוכנית BCP היא כלי חשוב המסייע לארגונים להבטיח את המשך פעילותם העסקית במקרה של אירוע חירום.צרו קשר לפרטים נוספים

5/5 - (1 vote)

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות