IT Services ELPC

FortiManager

FortiManager הוא פתרון ניהול מרכזי מבית Fortinet המאפשר שליטה יעילה ופשוטה על כלל התקני האבטחה ברשת הארגונית. הפתרון מספק ממשק ניהול אחוד המאפשר תצורה, עדכון, ניטור ודיווח לכלל התקני Fortinet, כולל firewalls, VPNs, switches, access points ועוד.

FortiManager: ניהול אבטחת רשת מרכזי וחכם

עם התרחבות הרשתות הארגוניות והפיזור הגיאוגרפי של התקני האבטחה, ניהול ידני של כל התקן הפך למאתגר וקשה. FortiManager נותן מענה לצורך זה ומאפשר ניהול מרכזי יעיל של כלל התקני האבטחה, תוך חסכון בזמן ומשאבים.

במה זה מסייע:

 • ייעול תהליכי ניהול: FortiManager מאפשר תצורה אחידה של התקנים, עדכון גרסאות תוכנה ופריסת מדיניות אבטחה באופן מרוכז לכלל הרשת.
 • שיפור הראות והבקרה: ממשק ניהול יחיד מספק תמונה מלאה של כלל התקני האבטחה ברשת, כולל סטטוס פעילות, אירועים ותקלות.
 • הגברת רמת האבטחה: FortiManager מאפשר אכיפה קפדנית של מדיניות אבטחה אחידה בכלל הרשת, ומסייע בהפחתת סיכוני אבטחה.
 • צמצום עלויות: ניהול מרכזי יעיל תורם לחיסכון בזמן ומשאבים, ומביא להפחתת עלויות التشغيل.

מה זה פותר:

 • קושי בניהול ידני של התקנים מרובים: FortiManager מאפשר ניהול מרכזי פשוט וקל של כלל התקנים.
 • חוסר אחידות במדיניות אבטחה: FortiManager מאפשר אכיפה אחידה של מדיניות אבטחה בכלל הרשת.
 • חוסר נראות ובקרה: FortiManager מספק תמונה מלאה של כלל התקני האבטחה ברשת.
 • סיכוני אבטחה מוגברים: FortiManager מסייע בהפחתת סיכוני אבטחה באמצעות אכיפת מדיניות אבטחה קפדנית.

5 יתרונות של המוצר / שירות:

 1. ניהול מרכזי יעיל: ממשק ניהול יחיד לכלל התקני Fortinet.
 2. אוטומציה של תהליכים: תרחישים אוטומטיים להקלה על ניהול ותחזוקה.
 3. שיפור הראות והבקרה: תמונה מלאה של כלל התקני האבטחה ברשת.
 4. הגברת רמת האבטחה: אכיפה קפדנית של מדיניות אבטחה אחידה.
 5. צמצום עלויות: חיסכון בזמן ומשאבים, הפחתת עלויות التشغيل.

פתרונות קודמים:

לפני FortiManager, ניהול התקני Fortinet התבצע באופן ידני, התקן אחר התקן. תהליך זה היה גוזל זמן רב, משאבים ועבודה רבה.

השפעה על אבטחת מידע:

FortiManager תורם משמעותית לשיפור אבטחת המידע ברשת הארגונית:

 • אכיפה קפדנית של מדיניות אבטחה: FortiManager מבטיח שכל התקני האבטחה ברשת פועלים בהתאם למדיניות אבטחה אחידה, ומפחית את הסיכון לחדירות אבטחה.
 • זיהוי ותגובה מהירים לאירועים: FortiManager מאפשר זיהוי מהיר של אירועי אבטחה ותגובה מידית, ומפחית את הנזק הפוטנציאלי שנגרם כתוצאה מאירועים אלו.
 • עדכונים אוטומטיים של תוכנות: FortiManager מאפשר עדכון אוטומטי של גרסאות תוכנה לכלל התקני האבטחה, ומבטיח שהם יהיו מוגנים מפני איומים חדשים.
אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות