IT Services ELPC

הצפנה: הגנה חיונית על המידע שלך

הצפנה היא תהליך של המרת נתונים לטקסט מוצפן שאינו קריא עבור מי שאינו מורשה. זהו כלי חיוני להגנה על מידע רגיש מפני גישה בלתי מורשית, גניבה או שימוש לרעה.

סוגי הצפנה בווינדוס ומאק:

 • BitLocker: זוהי טכנולוגיית הצפנה מובנית ב-Windows 10 Pro, Enterprise ו-Education. BitLocker מציעה הצפנה חזקה של הכונן הקשיח שלך, ומגנה על הנתונים שלך מפני גישה בלתי מורשית.
 • FileVault: זוהי טכנולוגיית הצפנה מובנית ב-macOS Mojave ומעלה. FileVault מציעה הצפנה חזקה של כונן ההפעלה שלך, ומגנה על הנתונים שלך מפני גישה בלתי מורשית.

למה צריך הצפנה?

הצפנה חשובה להגנה על מידע רגיש מפני:

 • גניבה: אם המחשב הנייד שלך נגנב או אבד, הצפנה יכולה למנוע מהגנב לגשת לנתונים שלך.
 • פריצה: אם המחשב שלך נפרץ, הצפנה יכולה למנוע מההאקר לגשת לנתונים שלך.
 • ריגול תעשייתי: הצפנה יכולה להגן על סודות מסחריים מפני מתחרים.
 • הפרת פרטיות: הצפנה יכולה להגן על מידע אישי מפני שימוש לרעה.

איך מפעילים הצפנה?

 • BitLocker: ניתן להפעיל את BitLocker דרך לוח הבקרה ב-Windows.
 • FileVault: ניתן להפעיל את FileVault דרך העדפות המערכת ב-macOS.

הסיכונים להיות ללא הצפנה:

 • גישה בלתי מורשית: ללא הצפנה, כל אחד יכול לגשת לנתונים שלך אם הוא מקבל גישה פיזית למחשב שלך.
 • גניבת נתונים: נתונים לא מוצפנים יכולים להיגנב בקלות ממחשב נייד גנוב או אבד.
 • פריצה: האקרים יכולים לגשת בקלות לנתונים לא מוצפנים אם הם פורצים למחשב שלך.
 • הפרת פרטיות: מידע אישי לא מוצפן יכול להיות חשוף לשימוש לרעה.

לסיכום:

הצפנה היא כלי חיוני להגנה על המידע הרגיש שלך. חשוב להפעיל הצפנה במחשב Windows או Mac שלך כדי להגן על הנתונים שלך מפני גישה בלתי מורשית, גניבה או שימוש לרעה.

טיפים נוספים:

 • השתמש בסיסמה חזקה וייחודית עבור חשבון המשתמש שלך.
 • הפעל עדכוני אבטחה באופן קבוע.
 • התקן תוכנת אנטי-וירוס ואנטי-רוגלה.
 • גבה את הנתונים שלך באופן קבוע.

הערה: מומלץ להתייעץ עם מומחה IT לפני הפעלת הצפנה במחשב שלך.

אנא דרגו את המידע

שתפו פוסט זה

ELPC דואגים לנגישות